حقوق و دستمزد 1400؛ حقوق وزارت کار؛ حقوق کارگران در سال 1400

حداقل حقوق و مزایای سال ۱۴۰۰ کارگران در مقایسه با سال قبل چقدر افزایش یافته است؟

هر ساله در اسفند ماه، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران، یکی از مهمترین تصمیمات کشور را رقم می‌زند: تعیین حداقل حقوق و مزایای کارگران برای سال بعد. این تصمیم قطعا روی زندگی میلیون‌ها شاغل ایرانی در شرکت‌های تابع قانون کار تاثیر مستقیمی می‌گذارد. در این مطلب به جزئیات مصوبه این شورا در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ می‌پردازیم و جزئیات این مصوبه را با سال قبل از آن مقایسه خواهیم کرد.

اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی جدول خلاصه بخشنامه مزد سال ۱۴۰۰ را به صورت زیر تهیه و منتشر کرده است.

میزان حداقل حقوق حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۰
حداقل دستمزد (روزانه) ۸۸۵،۱۶۵ ریال
حداقل حقوق ماهیانه (۳۰ روز) ۲۶،۵۵۴،۹۵۰ ریال
حداقل حقوق ماهیانه (۳۱ روز) ۲۷،۴۴۰،۰۸۹ ریال
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) (ماهانه) ۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال
کمک هزینه مسکن (ماهانه) (به بند ۳ توضیحات توجه شود) ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال
کمک هزینه عائله‌مندی (حق اولاد) برای هر فرزند (ماهانه) ۲،۶۵۵،۴۹۵ ریال
پایه سنواتی (روزانه) ۴۶،۶۶۷ ریال

 

توضیحات:

 1. از اول سال ۱۴۰۰ سایر سطوح مزدی به ماخذ روزانه ۲۶ درصد به اضافه روزانه مبلغ ۸۲،۷۸۵ ریال افزایش می‌یابد.
 2. به موجب ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی، کمک هزینه عائله‌مندی (حق اولاد) به بیمه شده پرداخت می‌شود مشروط بر آنکه:
  1. بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد.
  2. سن فرزندان از هجده سال کمتر باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۱۹ این قانون (قانون تامین اجتماعی) قادر به کار نباشند.
  3. مصوبه کمک هزینه مسکن (ماهانه) به مبلغ ۴،۵۰۰،۰۰۰ ریال به پیشنهاد شورای عالی کار برای تصویب نهایی به هیات محترم وزیران تقدیم شده است.
 • بخشنامه مزد سال جاری و دستورالعمل‌های تبعی آن در درگاه اینترنتی (پرتال) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تارنمای (وب‌سایت) اداره کل روابط کار و جبران خدمت در دسترس قرار داده شده است.

با توجه به جدول فوق، می‌توان گفت به صورت میانگین حداقل حقوق و مزایای سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۴۰ درصد افزایش داشته است. جدول زیر این مقایسه را به خوبی در بخش‌های مختلف حقوق و مزایا نشان می‌ده

شرح ۱۳۹۹ (ریال) ۱۴۰۰ (ریال) درصد افزایش
حداقل دستمزد روزانه ۶۳۶،۸۰۹ ۸۸۵،۱۶۵ ۳۹
حداقل دستمزد ماهیانه (۳۰ روزه) ۱۹،۱۰۴،۲۷۰ ۲۶،۵۵۴،۹۵۰ ۳۹
حق بن نقدی (کمک هزینه اقلام مصرفی) ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۵۰۰،۰۰۰ ۵۰
حق بن نقدی (کمک هزینه اقلام مصرفی) ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰
حق اولاد (یک فرزند) ۱،۹۱۰،۴۲۷ ۲،۶۵۵،۴۹۵ ۳۸
حق اولاد (دو فرزند) ۳،۸۲۰،۸۵۴ ۵،۳۱۰،۹۸۴ ۳۸
پایه سنوات ماهانه 

(به شرط داشتن حداقل یک سال سابقه کار)

۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۴۰۰،۰۰۰ ۴۰
مجموع دریافتی افراد مجرد

(بدون سابقه کار)

۲۶،۱۰۴،۲۷۰ ۳۷،۰۵۴،۹۵۰ ۴۱
مجموع دریافتی افراد مجرد 

(با یک سال سابقه کار)

۲۷،۱۰۴،۲۷۰ ۳۸،۴۵۴،۹۵۰ ۴۲
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند

(بدون سابقه کار)

۲۸،۰۱۴،۶۹۷ ۳۹،۷۱۰،۴۴۵ ۴۲
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند

(با یک سال سابقه کار)

۲۹،۰۱۴،۶۹۷ ۴۱،۱۱۰،۴۴۵ ۴۲
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند

(بدون سابقه کار)

۲۹،۹۲۵،۱۲۴ ۴۲،۳۶۵،۹۴۰ ۴۲
حقوق و دستمزد 1400؛ حقوق وزارت کار؛ حقوق کارگران در سال 1400
حقوق و دستمزد ۱۴۰۰؛ حقوق وزارت کار؛ حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰

عیدی کارگران در سال ۱۴۰۰

مبنای محاسبه عیدی کارگران نیز حداقل دستمزد ماهیانه آن‌هاست. بنابراین در سال ۱۴۰۰ با توجه به اینکه پایه حقوق کارگران دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان است عیدی کارگران حداقل ۲ برابر و حداکثر ۳ برابر حداقل دستمزد ماهیانه خواهد بود:

 • حداقل عیدی در سال ۱۴۰۰: ۵۳،۱۰۹،۹۰۰ ریال
 • حداکثر عیدی در سال ۱۴۰۰: ۷۹،۶۶۴،۸۵۰ ریال

میزان پایه سنوات سال ۱۴۰۰

میزان پایه سنوات در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱ میلیون ریال بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال (ماهانه)  افزایش پیدا کرده است.

همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

میزان معافیت مالی حقوق در سال ۱۴۰۰

سقف بخشودگی مالیاتی حقوق در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۰ میلیون ریال بوده که این مبلغ در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۴۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرد.

مژگان امیریوسفی

ارسال نظر